Zmena spoločnosti

Chcete vykonať zmeny vo svojej spoločnosti?

Rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti, zmena konateľa, zmena sídla, zmena názvu spoločnosti, prevod spoločnosti.

Zmenila spoločnosť svoje sídlo alebo názov? Jednoduché úlohy, ale často komplikovaný proces. Môžeme vám pomôcť. Zabezpečíme všetky právne zmeny vo vašej spoločnosti. To vám môže ušetriť veľa času.


cégmódosítás

Čo všetko sa môže v spoločnosti zmeniť?


Čo sa môže zmeniť, na čo sa môžete spoľahnúť?

  • zmena sídla spoločnosti
  • zmena názvu
  • vymenovanie alebo odvolanie konateľa spoločnosti
  • vymenovanie alebo odvolanie riaditeľa spoločnosti
  • zmena spoločníkov prevodom akcií
  • odkúpenie, odobratie alebo obnovenie licencií na podnikanie
  • zlúčenie spoločností
  • rozdelenie spoločností
  • zrušenie podniku
  • zvýšenie základného imania – bez čakania, hneď k dispozícii

Máte v pláne vykonať inú zmenu v rámci spoločnosti? Dajte nám vedieť a my vám s celým procesom radi pomôžeme.


KONTAKTY