Ready made spoločnosti (sro)

Ready made slovenské spoločnosti (s.r.o.) a Ready made české spoločnosti (s.r.o.)

Keď si kúpite Ready made s.r.o., môžete začať podnikať už za niekoľko hodín. Ready made spoločnosti sú pripravené so všetkými právnymi dokumentmi na okamžitý predaj. Zmena vedenia je platná v deň podpisu dokumentov. Ak si kúpite hotovú spoločnosť, ušetríte čas a vyhnete sa zdĺhavému zakladaniu spoločnosti.

  • Zápis do obchodného registra trvá 4 dni.
  • Pri každom prevode spoločnosti Ready Made garantujeme, že spoločnosť nemá žiadne právne chyby, nemá žiadne záväzky a splnia všetky svoje daňové povinnosti.
  • Okrem zmeny konateľa a spoločníka zahŕňa predajná cena spoločnosti aj možnosť zmeny názvu a sídla spoločnosti a doplnenie predmetu činnosti.
  • Ak potrebujete kúpiť spoločnosť registrovanú pre DPH, je možné sa v krátkom čase zaregistrovať pre DPH.

Predávame aj Ready Made slovenské spoločnosti a Ready Made české spoločnosti.

Približný cenník:

FIRMY S DPH:

 • Slovenská firma s DPH sa pohybuje približne okolo: 2500 – 2700 Eur. Cena zahŕňa aj cenu za prepis.
 • Česká firma s DPH sa pohybuje približne okolo: 4500 – 4700 Eur. Cena zahŕňa aj cenu za prepis.

FIRMY BEZ DPH:

 • Slovenská firma bez DPH sa pohybuje približne okolo: 700 Eur. Cena zahŕňa aj cenu za prepis.
 • Česká firma bez DPH sa pohybuje približne okolo: 1000 Eur. Cena zahŕňa aj cenu za prepis

Tieto firmy sú už hotové firmy, čakajú len na prepis.


KONTAKTY