Účtovníctvo – Účtovníctvo pre slovenské a české spoločnosti

Kompletné účtovné služby pre slovenské a české spoločnosti

Pevné účtovné zázemie pre rozvoj vašej spoločnosti

Jednoduché účtovníctvo
Používa sa pre živnostníkov a fyzické osoby.

Podvojné účtovníctvo
Vedenie podvojného účtovníctva pre právnické osoby, pre malé a stredné podniky, pobočky a dcérske spoločnosti zahraničných spoločností na Slovensku.

Online účtovníctvo Komárno
Účtovné služby vykonávame aj mimo Komárna. Potrebné dokumenty môžeme prijímať a odosielať prostredníctvom internetu (e-mailom).Podvojné účtovníctvo, slovenské sro

Ponúkame špecializované a komplexné služby v oblasti účtovníctva a miezd – od jednoduchého a podvojného účtovníctva až po personalistiku, zakladanie spoločností a sociálne zmeny.

Čo poskytujeme, aby sme pomohli vášmu podnikaniu rásť:

 • Úplné podvojné účtovníctvo
 • Hlavná kniha a denné účtovníctvo
 • Príprava výpisov z hlavnej knihy, kontrolných výkazov
 • Príprava súvahy a výkazu ziskov a strát
 • Ročná účtovná uzávierka a finančné výkazy
 • Účtovanie došlých a odoslaných faktúr
 • Účtovanie pokladničných a bankových dokladov
 • Inventarizácia dlhodobého hmotného majetku
 • Príprava auditu
 • Zastupovanie pred daňovými úradmi a inými orgánmi
 • Intrastat – predkladanie správ colným orgánom
 • Príprava žiadostí a podaní

Kontakty