Správa zákazníckeho portálu – slovensko.sk

Kontrola mailov v slovenskom/maďarskom jazyku. (SLOVENSKO.SK)

Podľa legislatívy platnej od 1.7.2017 sa automaticky aktivuje elektronická schránka všetkých právnických osôb, prostredníctvom ktorej môžu orgány (inštitúcie, úrady, súdy) doručovať písomnosti právnickým osobám.

Právny zástupca spoločnosti musí mať prístup k poštovej schránke a obsahu správy, ktorá bola prijatá od štátnych orgánov. Aktivácia schránky si vyžaduje, aby zákonní zástupcovia (konatelia spoločnosti) mali nainštalovaný eID, čítačku a identifikačnú kartu s čipom, až potom sa môžu pripojiť k svojej elektronickej schránke prostredníctvom kódu BOK.

Ak sa právny zástupca nedostane do poštovej schránky a nepotvrdí prijatie v lehote 15 dní, úradný list sa považuje za doručený. Doručená pošta, ktorá sa v tejto lehote nevyriešila, môže mať za následok finančné a právne sankcie.
Denná kontrola

Účinným riešením je udeliť zákonné oprávnenie osobe, ktorá bude neustále kontrolovať prichádzajúce správy do poštovej schránky.

Zákonný zástupca si už nebude musieť kupovať nový občiansky preukaz, čipovú kartu ani inštalovať softvér, čím odpadne potreba neustále kontrolovať jeho elektronickú schránku.

Naša spoločnosť zabezpečuje dennú kontrolu schránok, elektronické podpisovanie správ, konverziu správ do čitateľnej podoby a následný prenos údajov na vybrané e-mailové adresy. Takto právny zástupca nemusí strácať čas a môže sa plne sústrediť na podnikanie.


Kontakty