Pobytový preukaz občana EU/Povolenie na pobyt

Pobytový preukaz občana EU / Povolenie na pobyt pre fyzické osoby

S plnou administratívou pre trvalý pobyt!

Okrem pobytových preukazov môžeme samozrejme poskytnúť aj sídlo slovenskej spoločnosti. Spravujte pohodlne z domu s maďarsky/slovensky hovoriacim zákazníckym servisom.

Ak máte záujem požiadať o slovenskú alebo českú evidenčnú značku, viac informácií nájdete na tomto odkaze:

Slovenské a české evidenčné značky.


KONTAKTY
szlovák lakcimkártya