Mzdové účtovníctvo (personalistika)

Mzdy a náklady práce zamestnancov.

Mzdová agenda a súvisiaca administratíva:

  • Pravidelné mesačné výplaty
  • Záznam údajov o zamestnancoch
  • Vstup a výstup zamestnancov
  • Výplata bonusov, doplnkových výhod
  • Príprava miezd pre účtovné oddelenie
  • Príprava mesačných výkazov a iných údajov
  • Správa nemocenských dávok a dávok sociálneho zabezpečenia
  • Príprava a zaslanie zoznamu mesačných daní a príspevkov, ktoré sa majú zaplatiť, klientovi
  • Spolupráca s klientmi a externými orgánmi

KONTAKTY